Obsah

Pronájem Obecního domu

Pronájem Obecního domu

Sazby a zásady krátkodobého nájmu prostor v Obecním domě v Budišovicích platné od 1. 1. 2014

 

Typ nájmu

Komerce (prodejní a reklamní akce apod. při době trvání do tři hodin; časově delší akce se individuálně vykalkulují dle předpokládaných nákladů)      

Společensko-zájmová činnost (plesy, zábavy, oslavy jubileí, svatby, pohřební hostiny, sportovní vystoupení se vstupným apod.; doba trvání do osmi hodin; časově delší nájmy se individuálně vykalkulují dle předpokládaných nákladů)

 

Sazebník

 

Topné období (Komerce)

Období bez topení (Komerce)

Nájemci z Budišovic (Společensko-zájmová činnost)

Ostatní nájemci (Společensko-zájmová činnost)

Sál

1000 Kč

700 Kč

400 Kč

800 Kč

Kuchyně

400 Kč

300 Kč

200 Kč

400 Kč

Balkon  (pokud není objednán sál)

400 Kč

300 Kč

100 Kč

200 Kč

Předsálí (pokud není objednán sál)

400 Kč

300 Kč

100 Kč

200 Kč

 

K nájmu uvedenému v sazebníku se připočítávají skutečné náklady za spotřebu plynu, energií a vyčištění ubrusů.

 

Zásady nájmu:                                                                                             

1. Nájmu nepodléhají:                                                      

         - neziskové akce (školní besídky, charitatívní akce, přednášky, sport bez vstupného apod.)   

         - schůze místních spolků a jiných místních nekomerčních občanských aktivit.

Zástupce pořádající organizace pouze předem oznámí termín a rozsah akce správkyni Obecního domu.        

2. Sazebník platí pro fyzické i právnické osoby.                 

3. Při výpočtu skutečných nákladů (společensko-zájmová činnost) se postupuje takto:                                                               

- elektřina: skutečná spotřeba v celém domě se násobí sazbou, kterou nám účtoval dodavatel elektřiny v předchozím období.    

- plyn: skutečná spotřeba v celém domě se násobí sazbou, kterou nám účtoval dodavatel plynu v předchozím období. Při nájmu předsálí se účtuje 50 % vypočtených nákladů na plyn.

         - ubrusy pereme sami, cena za vyprávní jednoho ubrusu je 20 Kč

4. Při nájmu několika prostor se příslušné sazby nájmu sčítají. Při nájmu sálu se předsálí a balkon považují za součást sálu.

5. Správkyně Obecního domu uzavře s nájemcem smlouvu o krátkodobém nájmu, ve které je zakotvena i povinnost uhradit škody vznikle na budově a inventáři během nájmu.

6. Společné prostory (chodby, WC) Obecního domu jsou nájemci a jeho hostům přístupné bez úhrad.

                                                

Schváleno zastupitelstvem obce Budišovice dne 17. 9. 2013

 

 


Vytvořeno: 29. 5. 2017
Poslední aktualizace: 29. 6. 2017 13:46
Autor: