Navigace

Obsah

Na tomto místě najdete přihlášku a pravidla k dotačnímu programu: 

VÝSTAVBA DOMOVNÍCH ČISTIČEK ODPADNÍCH VOD

V OBCI BUDIŠOVICE Z ROZPOČTU OBCE

 

Dotační program

 

Pravidla pro poskytnutí dotace od obce

 

Žádost o dotaci

 

Čestné prohlášení

 

Firma Abplast www.abplast.cz - pan Václav Jílek (tel. č.: 605457752) - za svou firmu nabízí vypracování dokumentace, vyřízení dokumentů na úřadech a nakonec i montáž domovní ČOV pro zájemce o dotaci v rámci naší obce.