Navigace

Obsah

Obec Budišovice

Obec se rozkládá na členité vrchovině Nízkého Jeseníku mezi městy Opavou a Ostravou. Její průměrná nadmořská výška je 383 m. Katastr obce má výměru 701 ha, z toho více než polovinu tvoří lesy. Vesnice s přilehlými polnostmi je jimi ze všech stran zcela uzavřena. Je to ojedinělý případ takovéto sídelní enklávy a představuje malebné a příjemné sídlo. Katastrem obce protéká potok Studnice, jehož vody vtékají do řeky Odry.

Na konci roku 2015 měly Budišovice 725 obyvatel, 229 rodinných domů a 188 rekreačních objektů.

Obec Budišovice je prvně zmíněna v latinsky psané listině z roku 1282, která kromě jiného řešila spor o již tehdy existující ves Budišovice mezi pány z Kravař a premonstrátským klášterem z Hradiska u Olomouce. Obec dostala velmi pravděpodobně název po opatu premonstrátů Budišovi, který stál v čele zmíněného kláštera v létech 1269-1292. Budišovice náležely mnoha vechnostenským majitelům, nejdéle obec vlastnili: řád premonstrátů (1282-1526) a hraběcí rod Vlčků (1702-1848).

Obec byla během dlouhých sedmi staletí malou zemědělskou vesnicí; od poloviny 19. století došlo k jejímu výraznému růstu: nové usedlosti, výstavba veřejných budov (škola 1866), kaple sv. Víta (1873) a hasičská zbrojnice (1891), rozvoj řemesel a obchodů. Na návrší severně od obce stál do roku 1945 i větrný mlýn. V okolí obce bylo několik lomů na břidlici, čedič i běžný stavební kámen, ve kterých se těžilo v 19. a na počátku 20. století. Na zbytky těchto lomů lze dodnes narazit hlavně v lesích, jeden zatopený lom se nachází i přímo v obci. Břidlice se mezi léty 1830 až 1940 zpracovávala na střešní krytinu, elektroizolační desky, ozdobné předměty apod. V Budišovicích se narodil geolog František Bartonec (1850).

V současnosti se Budišovice stále více profilují jako obec pro příměstské bydlení. Předurčuje ji k tomu její poloha - vzdálenost od Ostravy (15 km) a pěkná příroda s čistým vzduchem. V lesích na katastru obce je několik rekreačních osad (Zátisí, Lomy aj.). Sousední obcí Hrabyní prochází silnice 1. třídy spojující Opavu s Ostravou. Vlastní obcí pochází 2 okresní silnice. Autobusové spojení: Ostrava (nejlepší), Opavy a Bílovec. Na katastru obce končí tramvajová linka č. 5 z Ostravy. Nejblíže k vlaku je do Háje ve Slezsku (7 km). V obci je mateřská škola, do základní koly jezdí děti do Hrabyně (3 km), nebo do Pusté Polomě (4 km). V obci je rozvod zemního plynu a vody. V Budišovicích ordinuje obvodní lékař a je zde dětská poradna. Na místním hřišti hraje již několik desetiletí TJ Sokol okresní přebor v kopané. V novém Obecním domě je pěkný sál včetně kuchyně.

V Budišovicích není žádný průmyslový podnik, pouze pila a několik drobných řemeslníků. Mezi Budišovicemi a Hrabyní leží velký areál Rehabilitačního centra Hrabyně, který poskytuje zaměstnání mnoha občanům obce. Další významná část občanů dojíždí za prací do Ostravy. Lesy v okolí obce jsou v létě navštěvovány turisty a houbaři, v zimě lze využít příjemný terén k jízdě na běžkách, případně navštívit lyžařský svah s vlekem v Zátiší.

Obec je v současnosti ve skupině nejrychleji rostoucích obcí kraje. Kromě příjemného bydlení patří mezi významné rekreační oblasti na Opavsku.

 

Významné památky:

  • Kaple sv. Víta - vystavění v roce 1873 na místě staré dřevěné kapličky
  • Smírčí kříž - stojí u domu č. 66 a pochází ze 16., nebo 17. století
  • Pomníky z roku 1920 a 1945, které připomínají oběti světových válek

 

STATISTICKÉ ÚDAJE

 

ZUJ:  568261
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 701 ha
Lesy: 386 ha
   
Počet obyvatel                        725
Muži: 351
Ženy: 359
Průměrný věk: 38,12