Navigace

Obsah

 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Budišovice

O místních poplatcích 

OZV č. 1/2019

 

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 2/2019

 

 

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Budišovice

OZV č. 3/2019

 

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Budišovice

OZV č. 1/2018

 

O místních poplatcích (příloha č. 2 je k nahlédnutí na OÚ)

OZV č. 3/2016

 

O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

OZV č. 1/2015

 

O ochraně nočního klidu

OZV č. 1/2016

 

O regulaci hlučných činností

OZV č. 2/2017

 

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Požární řád obce Budišovice

OZV č. 4/2015

 

části společného školského obvodu základní školy

OZV č. 1/2017

 

Nařízení č. 1/2018, tržní řád, kterým se zakazuje podomní prodej na území obce

Nařízení č. 1/2018