Navigace

Obsah

 

Harmonogram svozu odpadů pro rok 2019: 

Harmonogram svozu na rok 2019

 

Platba místních poplatků 

 

Poplatek za odpad na rok 2019

     Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (JEDEN POPLATEK ZA OSOBU):

Poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního úřadu, složenkou,

nebo bankovním převodem.

Číslo účtu:                                   1841538379/0800

VS:                                 8019xxx  (xxx - číslo RD)

Výše poplatku / osobu:                             500,- Kč

Splatnost poplatku:                               28. 02. 2019   

 

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo RD, v nichž není hlášena k trvalému pobytu (JEDEN POPLATEK PRO CELOU STAVBU):

Poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního úřadu, složenkou,

nebo bankovním převodem.

Číslo účtu:                                   1841538379/0800

VS:                                 9019xxx  (xxx - číslo chaty nebo stavby)

Výše poplatku / chatu:                               692,- Kč

Splatnost poplatku:                                 28. 02. 2019  

 

Poplatek za psa na rok 2018

Poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního úřadu, složenkou,

nebo bankovním převodem.

Číslo účtu:                                   1841538379/0800

VS:                                 6019xxx (xxx - číslo RD)

Výše poplatku / psa:                                 130,- Kč

Výše popl.za každého 2. a dalšího psa:   180,- Kč

Splatnost poplatku:                                28. 02. 2019