Navigace

Obsah

 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Budišovice

 

O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 2/2021 (310.95 kB)

 

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a rozdělení do tříd včetně vymezení účelových komunikací v katastru obce Budišovice

Veřejná vyhláška zde k nahlédnutí (16.39 kB)

 

O místním poplatku z pobytu

OZV č. 1/2021 (229.13 kB)

 

O místním poplatku ze psů

OZV č. 2/2020

 

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 3/2020

Příloha č. 1

 

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

OZV č. 5/2020

 

O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

OZV č. 1/2015

 

O regulaci hlučných činností

OZV č. 2/2017

 

Požární řád obce Budišovice

OZV č. 4/2015

 

části společného školského obvodu základní školy

OZV č. 1/2017

 

Nařízení č. 1/2018, tržní řád, kterým se zakazuje podomní prodej na území obce

Nařízení č. 1/2018