Navigace

Obsah

 

Rok 2024

Žádost č. 1

na "Žádost o poskytnutí informace ve smylu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 181/2024)

Informace byla žadateli zaslána DS dne 3. 5. 2024 

Odpověď zpracoval: Miroslava Kozlová - účetní

Zveřejněno dne: 3. 5. 2024

Poskytnuté informace:

Dne 19. 4. 2024 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 181/2024 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

viz poskytnutí informací Typ: PDF dokument, Velikost: 172.66 kB

 

 

Rok 2023

Výroční zpráva ... zde k nahlédnutí Typ: PDF dokument, Velikost: 263.49 kB

Žádost č. 1

na "Žádost o poskytnutí informace ve smylu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 151/2023)

Informace byla žadateli zaslána DS dne 23. 2. 2023. 

Odpověď zpracoval: Miroslava Kozlová - účetní

Zveřejněno dne: 23. 2. 2023

Poskytnuté informace:

Dne 20. 2. 2023 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 151/2023 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

viz poskytnutí informace (196.9 kB)

 

Rok 2022

V roce 2022 nebyla podána žádná písemná žádost.

Výroční zpráva ... zde k nahlédnutí (261.17 kB)

 

 

Rok 2021

Žádost č. 1

na "Žádost o poskytnutí informace ve smylu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 467/2021)

Informace byla žadateli zaslána DS dne 3. 11. 2021. 

Odpověď zpracoval: Ing. Petr Uvíra - starosta

Zveřejněno dne: 3. 11. 2021

Poskytnuté informace:

Dne 22. 10. 2021 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 467/2021 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

viz poskytnutí informace (264.28 kB)

 

Rok 2020

V roce 2020 nebyla podána žádná písemná žádost.

Výroční zpráva ... zde k nahlédnutí (232.22 kB)

 

 

Rok 2019

Žádost č. 1

na "Žádost o poskytnutí informace ve smylu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 287/2019)

Informace byla žadateli zaslána DS dne 27. 8. 2019. 

Odpověď zpracoval: Miroslava Kozlová - účetní

Zveřejněno dne: 27. 8. 2019

Poskytnuté informace:

Dne 26. 8. 2019 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 287/2019 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

Subjekty, které jste uvedli v  žádosti, nepodaly v minulosti vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, ani nežádaly o poskytnutí této nabídky.

 

Rok 2018

Žádost č. 1:

Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 118/2018)

Informace byla žadateli zaslána DS dne 28. 3. 2018. 

Odpověď zpracoval: Miroslava Kozlová - účetní

Zveřejněno dne: 16. 4. 2018

Poskytnuté informace:

Dne 28. 3. 2018 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 118/2018 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

- žádná právnická osoba nemá vůči naší obci dluh, jenž by byl po splatnosti více jak 60 dnů.

 

Rok 2017

Žádost č. 1:

Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 81/2017)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 21. 2. 2017. 

Odpověď zpracoval: Ing. Petr Uvíra - starosta

Zveřejněno dne: 21. 2. 2017

Poskytnuté informace:

Dne 21. 2. 2017 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 81/2017 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

K bodu č. 1: 

viz investiční plán

 

Žádost č. 2:

Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 118/2017)

Informace byla žadateli zaslána DS dne 5. 5. 2017. 

Odpověď zpracovala: Miroslava Kozlová - účetní

Zveřejněno dne: 5. 5. 2017

Poskytnuté informace:

Dne 21. 3. 2017 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 118/2017 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb, která byla na základě výzvy doplněna o povinné náležitosti. Doplněná žádost byla na zdejším úřadě přijata pod č.j. 145/2017 dne 18. 4. 2017.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

viz poskytnutí informace

 

Žádost č. 3:

Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 236/2017)

Informace byla žadateli zaslána emailem a DS dne 11. 7. 2017. 

Odpověď zpracoval: Ing. Petr Uvíra - starosta

Zveřejněno dne: 11. 7. 2017

Poskytnuté informace:

Dne 14. 6. 2017 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 236/2017 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

viz Základní informace o soustavě veřejného osvětlení

 

Žádost č. 4:

Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 268/2017)

Informace byla žadateli zaslána emailem a DS dne 13. 7. 2017. 

Odpověď zpracoval: Ing. Petr Uvíra - starosta

Zveřejněno dne: 13. 7. 2017

Poskytnuté informace:

Dne 10. 7. 2017 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 268/2017 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

viz poskytnutí informací

 

Žádost č. 5:

Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 268/2017)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 21. 8. 2017. 

Odpověď zpracoval: Ing. Petr Uvíra - starosta

Zveřejněno dne: 28. 8. 2017

Poskytnuté informace:

Dne 18. 8. 2017 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 313/2017 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

viz poskytnutí informace

 

Žádost č. 6:

Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 344/2017)

Informace byla žadateli zaslána emailem dne 20. 9. 2017. 

Odpověď zpracoval: Ing. Petr Uvíra - starosta

Zveřejněno dne: 20. 9. 2017

Poskytnuté informace:

Dne 12. 9. 2017 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 344/2017 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

viz poskytnuté informace

 

 

 

 

 

Rok 2016

Žádost č. 1:

Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 58/2016)

Informace byla žadateli zaslána datovou schránkou dne 8. 2. 2016. 

Odpověď zpracoval: Ing. Petr Uvíra - starosta

Zveřejněno dne: 8. 2. 2016

Poskytnuté informace:

Dne 8. 2. 2016 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 58/2016 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

K bodu č. 1: 

viz investiční plán

 Žádost č. 2:

Odpověď na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". (č.j. 355/2016)

Informace byla žadateli zaslána datovou schránkou dne 18. 10. 2016. 

Odpověď zpracovala: Miroslava Kozlová - účetní

Zveřejněno dne: 18. 10. 2016

Poskytnuté informace:

Dne 11. 10. 2016 byla na zdejším obecním úřadě přijata pod č.j. 355/2016 Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Níže Vám poskytujeme požadované informace:

K bodu č. 1: 1841538379/0800 a 94-7418821/0710

K bodu č. 2: Darovací smlouva