Navigace

Obsah

Na tomto místě najdete přihlášku a pravidla k dotačnímu programu: 

VÝSTAVBA DOMOVNÍCH ČISTIČEK ODPADNÍCH VOD

V OBCI BUDIŠOVICE Z ROZPOČTU OBCE

 

Dotační program

 

Pravidla pro poskytnutí dotace od obce

 

Žádost o dotaci

 

Čestné prohlášení